MT4指标
外汇指标
当前位置:找指标 > BOLL > 正文

带蜡烛信号的布林带指标(Gimmebar)

Forex Premium domains for sale at SEDO: jpy4.com jpy9.com gbp8.com chf5.com chf9.com aud9.com sgd6.com eur10.com eur11.com eur22.com eur33.com eur44.com eur66.com gbp10.com gbp11.com gbp22.com gbp33.com gbp44.com gbp55.com gbp66.com gbp77.com cad33.com aud11.com aud22.com aud33.com aud44.com aud55.com aud66.com aud77.com aud99.com nzd3.com nzd4.com nzd5.com nzd6.com nzd7.com usdgood.com usd00.com usd02.com usd03.com usd04.com usdadd.com More>

Gimme 中文意思:轻而易举的事, 容易获得的事物。bar 中文意思:酒吧; 小馆子; (长方形)条,块; 长条,棒,栏杆(常用作护栏); 电热棒; (球门的)横梁; 条; 障碍等,该单词用于外汇指标中常指图表中蜡烛,Bars 在MQL4语言中之图表中的蜡烛总数。布林带(Bollinger Bands),也成为布林线、布林通道,简称: BOLL指标,是由约翰·布林先生研发的,是利用统计原理,求出市场价格的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势。

Gimmebar 指标

Gimmebar 指标在主图表创建布林带,并根据特定的蜡烛组成给出参考信号。指标用法可以将蜡烛图技术分析和布林带用法结合起来研究。

未经允许不得转载:找指标 » 带蜡烛信号的布林带指标(Gimmebar)
分享到: 更多 (0)